DĚTSKÝ DEN - AKCE PRO DĚTI

Atrakce na firemní akce dětská diskotéka na firemní akce facepainting - malováni na obličej

V oblasti akcí pro děti patříme k absolutní špičce v rámci celé České republiky. Naše programy nejsou založeny pouze na instalování dětské atrakce nebo dodání určité služby. Snažíme se být originální, neustále objevujeme nové možnosti, klademe si za cíl děti nejen pobavit, ale i rozvíjet jejich schopnosti a představivost. Do našich programů přirozenou cestou zapojujeme i rodiče.

Veškeré informace o akcích pro děti naleznete na našem specializovaném webu www.detskeakce.cz

Nabízíme:

  • Tématické dětské diskotéky a karnevaly se soutěžemi
  • Pronájem skákacích hradů
  • Pronájem velké nafukovací skluzavky
  • Pronájem nafukovacího komba  (hrad + skluzavka)
  • Facepainting
  • Modelování balonků
  • Výtvarné dílny
  • Originální balíček dětských soutěží a her

 


Kontakt

Ivo Opletal
Na sídlišti 284, 783 49 Lutín
773 556 751

FIREMNIEVENT.CZ

Když myšlenka umocní zadání